Hiển thị tất cả 5 kết quả

Các thiết bị giám sát sử dụng cho hệ thống bôi trơn

Các thiết bị khác nhau tạo ra tín hiệu điện hoặc hình ảnh có thể được sử dụng cho mục đích này. Các tín hiệu này được phân tích bởi thiết bị điều khiển và giám sát điện tử và cung cấp thông tin thích hợp cho bộ phận điều khiển hoặc người vận hành của máy.

Thiết bị giám sát các giá trị

• Mức chất bôi trơn trong các bể chứa chất bôi trơn
• Áp suất trong đường ống của hệ thống bôi trơn tập trung
• Dòng chảy (định tính) trong ống
• Thể tích (định lượng) trong ống
• Hỗn hợp dầu / không khí trong ống
• Bụi bẩn trong bộ lọc
• Chuyển động của các phần tử hiển thị
• Nhiệt độ trong bể chứa chất bôi trơn và ổ trục
• Độ ẩm trong chất bôi trơn
Các ứng dụng

• Hệ thống bôi trơn đơn dòng
• Hệ thống bôi trơn dòng kép
• Hệ thống bôi trơn tiên tiến
• Hệ thống bôi trơn nhiều dòng
• Hệ thống tuần hoàn dầu nhỏ
• Hệ thống bôi trơn bằng dầu và không khí
• Hệ thống bôi trơn số lượng tối thiểu
GIỎ HÀNG
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline