Bộ phận điều khiển và phần mềm để sử dụng trong hệ thống bôi trơn

Bộ điều khiển trong hệ thống bôi trơn tổn thất toàn bộ kích hoạt quy trình bôi trơn, điều chỉnh khoảng thời gian không tải giữa hai quy trình bôi trơn và đánh giá các thông số của hệ thống. Nếu lỗi xảy ra, một hoặc nhiều tín hiệu đầu ra hoặc chỉ báo có sẵn để giúp người vận hành máy thực hiện hành động thích hợp liên quan đến máy hoặc hệ thống. Điều này bảo vệ máy hoặc hệ thống khỏi bị hư hỏng nặng.
Trong các hệ thống tuần hoàn dầu, bộ phận điều khiển của máy thường đảm nhận việc điều khiển hệ thống bôi trơn tập trung. Các thiết bị có sẵn để phân tích dữ liệu từ các cảm biến của hệ thống. Trong hoạt động bình thường hoặc bị lỗi của hệ thống bôi trơn tập trung, các thiết bị này tạo ra các tín hiệu đầu ra có sẵn để phân tích thêm.
Các gói phần mềm điều khiển và giám sát từ xa có sẵn cho cả hai loại hệ thống bôi trơn.

Giám sát các giá trị

• Thói quen bôi trơn
• Thời gian
• Áp suất
• Lượng dầu nhờn
• Mức chất bôi trơn
• Số chu kỳ (giám sát)
Các ứng dụng

• Hệ thống bôi trơn đơn dòng
• Hệ thống bôi trơn dòng kép
• Hệ thống bôi trơn tiên tiến
• Hệ thống bôi trơn nhiều dòng
• Hệ thống tuần hoàn dầu nhỏ
• Hệ thống bôi trơn bằng dầu và không khí
• Hệ thống bôi trơn số lượng tối thiểu
GIỎ HÀNG
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline