Cảm biến đo rung động


Liên hệ

Cảm biến đo rung động

Cảm biến đo rung động SKF

Cảm biến đo rung động

Với cảm biến thích hợp để cung cấp thông tin vận hành quan trọng, máy hoạt động trong điều kiện an toàn hơn cho cả máy cũng như nhân viên vận hành máy. Các điều kiện vận hành máy khác nhau liên quan đến nhiệt độ, từ trường, dải rung, dải tần, khả năng tương thích điện từ (EMC) và điều kiện phóng tĩnh điện (ESD) và chất lượng tín hiệu yêu cầu đòi hỏi phải có nhiều loại cảm biến.

Đo độ rung

Phép đo độ rung là một chủ đề phức tạp. SKF đã tối ưu hóa lựa chọn cảm biến rung động của mình để có được hiệu suất tốt nhất, trong nhiều ứng dụng công nghiệp, từ phạm vi hệ thống thiết bị đo rung động của mình.

Cách chọn cảm biến đo rung động

Phạm vi cảm biến rung động được cung cấp rất rộng, vì cảm biến rung động có nhiều đặc điểm khác nhau có thể thay đổi, bao gồm các yếu tố liên quan đến phép đo như đáp ứng tần số, độ nhạy và độ chính xác. Các đặc tính vật lý như định mức nhiệt độ, kích thước và hướng đầu nối cũng là những điều cần cân nhắc.

Sau đây là hướng dẫn về kinh nghiệm của SKF trong việc sử dụng cảm biến trong các lĩnh vực công nghiệp phổ biến nhất sử dụng giám sát rung động. Đối với mỗi ngành, bốn tính năng hàng đầu cần có của cảm biến rung chất lượng được nêu và giải thích. Các lựa chọn cảm biến công nghiệp được phân loại như sau:

• Tốt – Một sự lựa chọn có mục đích chung có đầy đủ các đặc tính đo lường và vật lý cho các chương trình theo dõi tình trạng, trong đó dữ liệu có xu hướng thay đổi và độ chính xác tuyệt đối không quá quan trọng.

• Tốt hơn – Sự lựa chọn cho mục đích chung có các đặc tính vật lý và đo lường thích hợp cho các chương trình theo dõi tình trạng, nhưng thêm một tính năng cụ thể như phạm vi nhiệt độ mở rộng hoặc hướng lắp phù hợp hơn với ứng dụng.

• Tốt nhất – Một sự lựa chọn cao cấp có đặc tính đo lường và vật lý tối ưu, nhưng cũng có lịch sử lâu đời nhất làm bằng chứng về độ tin cậy. Chúng đặc biệt phù hợp với các ứng dụng máy móc quan trọng, nơi cảm biến có thể được sử dụng trong các chức năng liên quan đến an toàn như bảo vệ máy móc.

Dưới đây là danh sách các lĩnh vực công nghiệp phổ biến nhất sử dụng giám sát rung động. Kinh nghiệm sử dụng cảm biến của SKF có thể giúp bạn chọn cảm biến rung tốt nhất cho ngành đã chọn.

• Bột giấy và giấy
• Mục đích chung, Thực phẩm và Đồ uống
• Dầu khí, Lọc dầu, Hóa dầu
• Sản xuất điện (nhiên liệu hóa thạch, hạt nhân, thủy điện)
• Sản xuất điện (tuabin gió)
• Công cụ máy móc
• Gia công kim loại
• Khai thác, chế biến khoáng sản và xi măng
• Các mô hình chuyên dụng để sử dụng bộ thu thập / phân tích dữ liệu di động

Các loại cảm biến

Danh mục cảm biến rung SKF (liên kết bên dưới) có nhiều loại cảm biến công nghiệp và các phụ kiện đã được chứng minh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Sử dụng danh mục toàn diện này làm hướng dẫn tham khảo – nó được nhóm thành các danh mục sau:
• Lựa chọn cảm biến
• Máy đo gia tốc công nghiệp cho các ứng dụng rộng rãi
• Máy đo gia tốc tiết kiệm
• Máy đo gia tốc cáp tích hợp
• Gia tốc kế với dải nhiệt độ mở rộng
• Kết hợp cảm biến nhiệt độ và rung động
• Cảm biến được phê duyệt khu vực nguy hiểm (hướng dẫn cài đặt khu vực nguy hiểm có sẵn để tải xuống)
• Cảm biến vận tốc
• Máy đo gia tốc phân tích di động
• Cảm biến mục đích đặc biệt (tần số thấp, tần số cao, máy công cụ, gia tốc và AEE, đường kính nhỏ)
• Yêu cầu lắp đặt và lắp đặt cảm biến rung
• Cáp và phụ kiện cảm biến rung
• Gắn phần cứng

GIỎ HÀNG
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline